Ochotnické noci sen

 

Ochotnické noci sen

Na přelomu května a června jsme začali s přípravou nového projektu s názvem Ochotnické noci sen. Jak napovídá název, vychází z pera velkého alžbětince Williama Shakespearea A Midsummer Night's Dream (1596) u nás nejčastěji překládáno pod názvem Sen noci svatojánské. A jak je patrno z jeho parafráze, jedná se o krátký úsek scén, kdy řemeslníci tesař Vingl, truhlář Fortel, tkadlec Špulka, měchař Pískle, dráteník Rypák a krejčí Hladomor nacvičují představení pro aténského vévodu u příležitosti jeho svatby. Sám nápad není nijak nový. Již v roce 1977 u nás vyšel překlad španělského dramatika Victora Villavincencia  Přežalostná komedie a přeukrutná smrt Pyrama a Thisbe, což jsou vpodstatě vyabstrahované "řemeslnické" scény ze Snu noci svatojánské, stejně jako u nás. Také na našich amatérských jevištích se objevil tento nápad a před několika lety královéhradecké divadlo Jesličky se s ním dostalo i na Jiráskův Hronov. Právě tento počin nás inspiroval, když jsme přemýšleli, co předvést na Krakonošových letních podvečerech, když jsme byli za tímto účelem osloveni paní místostarostkou ing. Janou Čechovou.

Diváci zhlédli výsledek našeho snažení, jak již bylo napsáno výše, v rámci Krakonošových letních podvečerů v Jilemnici dne 14. července 2010 v 19:30 za jilemnickým zámkem. Návštěvníků se sešlo okolo stovky a z fotografií je zřejmé, že většina byla s naším výkonem pravděpodobně spokojena.

První repríza se uskutečnila v pátek 13. srpna ve Starých Splavech na dětském táboře DDM Pelíšek Vrchlabí rovněž za bouřlivých ovací malých táborníků.

Hrají: ing. Marcela Bláhová, Naďa Skálová, Daniela Myslivcová, Jan Švimberský, Čestmír Bláha a Pavel Libnar. Technika Petr Libnar, režie Tomáš Václ.

 

Shakespeare.jpg (60,4 kB)